ý kiến của Giáo sư Đào Trọng Thi có đi ngược chủ trương? chủ tịch hiệp hội cộng đồng những trường đại học – Cao Đẳng VN

Ngày 26/4/2017, Giáo sư Trần Hồng Quân, chủ tịch hiệp hội những trường đại học – Cao Đẳng việt nam (Hiệp hội) đại diện hiệp hội đã gửi công văn tới chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban văn hóa truyền thống, Giáo dục, thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Giáo dục & huấn luyện và đào tạo, phản ánh bức xúc của không ít trường thuộc hiệp hội cộng đồng trước phát biểu của Giáo sư Đào Trọng Thi.

=====>>>  Tham khảo gia sư  trung tâm gia sư môn hóa tại nhà Hà Nội : gia su hoa

Công văn có đoạn: “vừa qua hiệp hội những trường ĐH – Cao Đẳng nước ta nhận được ý kiến từ rất nhiều chỉ huy không hề ít trường ĐH ngoài công lập phản ánh sự bức xúc gay gắt đối với phát biểu của Giáo sư Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, Giáo dục, giới trẻ, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 12 tại cuộc Hội nghị về giáo dục đại học ngoài công lập ngày 18/4/2015 tại TP.Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì…”.

Đâu là Vì Sao dẫn tới việc hiệp hội phải gửi công văn này?

Để replay câu hỏi, cần quay lại các bước soạn thảo Luật Giáo dục ĐH.

Phát biểu của Giáo sư Đào Trọng Thi tại hội nghị, nếu là chủ kiến cá nhân có thể xem như là bình thường bởi mọi cá nhân đều phải sở hữu quyền nói lên chính kiến của chính bản thân mình.

luận điểm là ở vị trí ông đã đề cập đến Luật Giáo dục ĐH mà ông là người có tác động nhất định.

Giáo sư Đào Trọng Thi là người sở hữu trì kiến tạo Luật Giáo dục đại học lúc còn là Chủ nhiệm Ủy ban tại Quốc hội.

[center !important]Giáo sư Đào Trọng Thi là chủ nhân trì kiến thiết Luật Giáo dục đại học lúc còn là Chủ nhiệm Ủy ban tại Quốc hội. (Ảnh minh họa: Tuyengiao.vn)[/center !important]

dưới sự lãnh đạo của ông, Luật Giáo dục đại học có một quy định (điều 66) đưa ra các pháp luật cứng nhằm từng bước biến đổi tầm quan trọng chủ sở hữu tư nhân những trường ngoài công lập (trường ĐH tư thục) sang dạng trường mà gia sản là “sở hữu chung không phân chia”.

đáng chú ý là khoản 3, 4 điều này quy định:

3. Phần kinh tế tài chính chênh lệch giữa thu and chi từ sinh hoạt huấn luyện và giảng dạy, nghiên cứu và phân tích khoa học của cơ sở giáo dục ĐH tư thục được sử dụng như sau:

a) Dành ít nhất 25% để đầu tư chi tiêu cải cách và phát triển cơ sở giáo dục đại học, cho những hoạt động và sinh hoạt giáo dục, xây đắp cơ sở vật chất, mua sắm trang dòng thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, viên chức, cán bộ quản lý giáo dục, phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt học tập and hoạt động và sinh hoạt của người học hoặc cho các mục đích từ thiện, tiến hành trách nhiệm xã hội. Phần này đc miễn thuế;

b) Phần còn sót lại, nếu phân phối cho các nhà đầu tư chi tiêu và người lao động của cơ sở giáo dục đại học thì phải nộp thuế theo quy định của lao lý về thuế.

4. Giá trị tài sản tích lũy được trong quá trình hoạt động vui chơi của cơ sở giáo dục đại học tư thục & giá trị của những tài sản được tài trợ, ủng hộ, hiến Tặng cho cơ sở giáo dục đại học tư thục là gia sản chung không chia, đc quản lý theo nguyên lý bảo toàn and cải tiến và phát triển.

Có hai điều không bình đẳng giữa các doanh nghiệp tư nhân và đại học ngoài công lập mà người viết đã nhiều lần đề cập.

thứ nhất, bắt buộc công hội quản lý các đại học ngoài công lập phải có đại diện chính quyền địa phương thay mặt đoàn thể và các tổ chức quần chúng trong những lúc những người này không góp vốn kiến thiết trường.

Thứ hai, buộc những đại học ngoài công lập phải dành ít nhất 25% cho những sinh hoạt chi tiêu, bồi dưỡng hoặc cho mục đích từ thiện,…

 

hiệp hội đề xuất những cấp làm rõ ý kiến của Giáo sư Đào Trọng Thi

 

(GDVN) – Ngày 26/4, hiệp hội cộng đồng các trường ĐH, CĐ việt nam đã gửi công văn ý kiến đề xuất làm rõ chủ kiến của Giáo sư Đào Trọng Thi về luận điểm trường ngoài công lập.

dù rằng những ĐH tư thục không sinh hoạt theo Luật Doanh nghiệp tuy nhiên lại phải nộp thuế theo quy định Thuế, nghĩa là xem cơ sở giáo dục ĐH cũng giống như doanh nghiệp.

Cần thấy rằng những ĐH ngoài công lập nước ta hiện nay chưa có trường nào thực sự là “không vì lợi nhuận”, dù có một vài trường tự nhận là “phi lợi nhuận”.

Một khi ĐH ngoài công lập chủ yếu hoạt động và sinh hoạt “vì lợi nhuận” cộng với chủ trương “tự chủ đại học” thì không còn đưa ra lao lý cứng về khoản tái đầu tư trong hoạt động vui chơi của trường.

Sự không rõ nét trong khoản 4 điều 66 là sự việc lồng ghép một cách khiên cưỡng giữa “gia tài thu thập được trong thời gian hoạt động” and “gia sản được tài trợ, ủng hộ, hiến tặng”.

Phần tài sản có được do tài trợ, ủng hộ, hiến khuyến mãi được đánh giá là gia sản chung không chia là hợp lí, nhưng phần thu thập đc trong quá trình sinh hoạt không hề xem như là “của chung” bởi lẽ nó là công dụng kinh doanh của người đầu tư chi tiêu (sau khi đã giao dịch thanh toán sòng phẳng cho những người lao động and nộp tương đối đầy đủ nhiệm vụ thuế).

Trong chủ ý phát biểu phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 đang họp tại TP Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập một số vấn đề về kinh tế:

Doanh nghiệp Nhà nước chưa tiến hành đc vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế tài chính nhà nước; tài chính tập thể chậm đổi mới and phát triển; kinh tế tài chính tư nhân trở nên tân tiến chưa thật nhanh, bền bỉ and lành mạnh.

không chỉ có vậy, việc tiếp cận các nguồn lực cộng đồng chưa bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế tài chính.

khối hệ thống lao lý, chế độ, chính sách chưa hoàn chỉnh and đồng bộ, unique chưa cao and việc tổ chức triển khai còn nhiều bất cập. môi trường đầu tư, kinh doanh chưa sự thật thông thoáng, mức độ minh bạch, ổn định chưa cao.

Quyền chiếm hữu gia tài, nhất là quyền của người góp vốn chưa đc bảo đảm thực thi đầy đủ”.

Để thay đổi tình hình đó Trung ương sẽ ban hành “Nghị quyết mới chỉ huy kinh tế thị trường”.

Khi Trung ương và Tổng Bí thư đã nhận biết chưa ổn trong hệ thống lao lý, chế độ cơ chế, môi trường chi tiêu, kinh doanh và nhất là “Quyền sở hữu gia sản, quyền của người góp vốn chưa được bảo đảm thực thi đầy đủ” thì Vì Sao ông Đào Trọng Thi lại nêu quan điểm “không thừa nhận sự sinh tồn của các trường đại học tư thục có doanh thu, đồng thời đã lý giải việc đưa vào các pháp luật cứng tại Điều 66 Luật Giáo dục đại học là nhằm mục đích từng bước chuyển đổi tầm quan trọng của chiếm hữu tư nhân đối với trường ĐH tư thục qua cái gọi là “sở hữu chung không phân bổ” (trích ý kiến của Hiệp hội).

Phát biểu của ông Đào Trọng Thi hoàn toàn trái với ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bởi khi chuyển tầm quan trọng của chiếm hữu tư nhân đối với trường đại học tư thục thành sở hữu chung không phân bổ thì cũng có nghĩa là “công hữu hóa” gia sản cá thể, đi Ngược lại những quy định của quy định về quyền chiếm hữu gia sản hợp pháp của công dân.

Cũng xin trích dẫn thêm phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 5 khóa 12:

report tổng kết 15 năm (2002-2017) tiến hành Nghị quyết Trung ương 5 khoá 9 "Về tiếp tục thay đổi cơ chế, chế độ, khuyến khích & tạo ĐK cải cách và phát triển kinh tế tài chính tư nhân" đã được thiết kế, chỉnh sửa, căn chỉnh nhiều lần trên cơ sở những report tổng kết and chủ kiến đóng góp của phần nhiều những ban, bộ, ngành và những tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương; kế thừa công dụng tổng kết một trong những vấn đề lý luận – thực tế qua 30 năm đổi mới; tham vấn chủ kiến các tổ chức chính trị – cộng đồng, xã hội-nghề nghiệp, hiệp hội cộng đồng ngành nghề and nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý”.

“Phát triển kinh tế tư nhân” là chủ trương xuyên suốt của Đảng từ khóa 9 đến nay, chủ trường này nhận đc sự đóng góp công sức của các tổ chức chính trị – cộng đồng, xã hội-nghề nghiệp, hiệp hội ngành nghề & nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị”.

phải chăng vì là người chủ trì soạn thảo Luật Giáo dục ĐH nên ông Đào Trọng Thi phải bảo đảm an toàn đến cùng quan điểm của bản thân mình, dù nó không hợp với nhận định của Trung ương?

Còn nhớ năm 2014, khi hiệp hội cộng đồng những trường ĐH, Cao Đẳng ngoài công lập có văn bạn dạng góp ý với Bộ Giáo dục & huấn luyện và giảng dạy về việc tổ chức một kỳ thi tổ quốc duy nhất, kỳ thi xuất sắc nghiệp phổ thông trung học, lấy đó làm cơ sở để tuyển sinh CĐ, ĐH, ông Đào Trọng Thi đã có lần phát biểu: “thiếu hiểu biết nhiều với tư cách gì mà hiệp hội cộng đồng này lại có đề nghị như vậy?”. [1]

Liệu có nên lấy chính thắc mắc của ông mấy thời gian trước để hỏi: “không hiểu biết nhiều với tư cách gì mà ông Giáo sư đó lại có phát biểu như vậy?”.

  Nguồn: Tổng hợp trên mạng

Random Posts