có mặt trên thị trường trọng điểm Kiểm định chất lượng giáo dục đại học độc lập

trọng tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sở hữu cơ cấu, tổ chức gia su uy tin , chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguồn vốn và hoạt động theo Thông tư 61/2012 của Bộ GD&ĐT.

Ảnh minh họa của Xuân Trung

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bắt buộc trọng tâm Kiểm định phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện và thủ tục để được cấp phép hoạt động trong khoảng ngày 1/1/2016.

Ngày 16/10/2015, chủ toạ Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trần hồng quân cũng đã ký Quyết định bổ dụng cán bộ thuộc trọng tâm.

Theo đấy, bổ nhiệm Phó giáo sư, tấn sĩ Nguyễn Phương Nga, nguyên Viện trưởng Viện đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học đất nước Hà Nội, hiện là Phó trưởng ban tương trợ đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của Hiệp hội, giữ chức Giám đốc trọng điểm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội những trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Theo đấy, những trường đại học được giao quyền tự chủ cả về chuyên môn, đơn vị nhân sự, nguồn vốnnâng cao cường phận sự giải trình; quy định rõ về kiểm định chất lượng và cơ chế học bổng nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao cho con em hộ nghèo, đối tượng chính sách.

Giảm mạnh sự can thiệp hành chính của các cơ quan chủ quản đối hoạt động của các trường đại học, tiến tới xóa bỏ cơ chế chủ quản; đổi mới mô hình quản trị đại học theo hướng chuyển trong khoảng chế độ thủ trưởng (hiệu trưởng) sang chế độ tập thể lãnh đạo (hội đồng trường).

Cũng trong phạm vi giáo dục, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và tập huấn chủ trì, kết hợp mang Bộ vốn đầu tư vun đắp Báo cáo trình Trung ương và Quốc hội về miễn học phí đối với giáo dục măng non cho trẻ 5 tuổi là người dân tộc thiểu số ở vùng với điều kiện kinh tế – phường hội đặc biệt cạnh tranhhọc sinh trung học hạ tầng theo lịch trình tới năm 2020.

Nguồn Thanh Xinh tổng hợp internet

Random Posts